Prags tidiga dagar

När det gäller bosättningar av permanent slag i Pragområdet så räknar man oftast de slaver som kom hit på 500-talet. Sida vid sida med germanska bosättare levde de här i harmoni tills slaverna blev i stor majoritet och konkurrerade ut germanerna. Det påminner om vad som hände i Portugal vid samma tid och vill du se det med egna ögon kan du med fördel boka ett romantiskt hotell i Lissabon. Under 800-talets senare hälft fanns det permanenta kolonier på den plats man senare uppförde Prags borg och år 965 omnämns Prag för första gången i historieböckerna.

Episkopatstyrelse

Prinsarna Premyslid valde under årtiondet 880-890 ut Prags till sitt huvudsäte. Prags historiaSanta Mariakyrkan byggdes, följd av Sankt Georgebasilikan och Sankt Vituskatedralen. År 973 gjorde man Prag till ett episkopat, vilket stärkte den nya stadens status.

Det som idag anses vara Prag kom till genom en hopgyttring av, i huvudsak, tre mindre städer som låg alldeles intill varandra.

Karl IV

Prag växte fort och under 1300-talet tog Luxembourgfamiljen över tronen i Tjeckien. John av Luxembourg förvandlade den dittills romanska staden till en gotisk och påbörjade byggnationen av Prags katedral. Det var Johns son, Karl IV, som slutförde uppdraget att göra Prag till ett nytt Rom, dvs ett nytt europeiskt centrum för handel, politik och andlighet. Nove Mesto, den nya stadsdelen, grundlades år 1348 i anknytning till den gamla stadsdelen. Samma år uppfördes Centraleuropas allra första universitet i Prag – Karlsuniversitetet. År 1357 byggde man Karlsbron, som än idag är en av Europas mest imponerande stenbroar, och en stor sevärdhet i Prag.

Centrum för kultur och vetenskap

Mot slutet av 1500-talet blev Prag centrum för europeisk politik, konst och vetenskap. Kejsar Rudolph II bosatte sig i Prags slott och tog med sig ett noga utvalt team av framstående konstnärer och vetenskapsmän som gjorde detta möjligt. Vid denna tid var Prag en av Europas största städer.

Efter en destruktiv brand år 1689 lämnades mycket av Prag i aska, men man återuppbyggde staden snabbt igen. Cirka hundra år senare slog man ihop de fyra stadsdelarna till en enda hel stad vilket gjorde att Prag växte ytterligare.

1900-talet

Efter Första världskriget lade man till 27 nya kommuner och plötsligt bodde det över 600 000 invånare i Prag. En stor del var tyskspråkiga judar. Under Andra världskriget dödades större delen av Prags 50 000 judar vilket också drastiskt drog ner den tyska influensen i Prag.

År 1968 återgick Prag till Sovjetkommunismen som kom att skörda många offer, men efter 1989, då kommunismen föll, har Prag som huvudstad i Tjeckien återigen blivit ett viktigt centrum för kultur.